Cấp cứu: 024 3838 6009 - Hotline: 0886568115 - Địa chỉ: 38, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


[rev_slider home1slider]

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

2020-05-15

1. Tên phòng: PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

2. Điện thoại: 024.32191187

3. Lịch sử hình thành phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Nam Thăng Long

               Cầu Thăng Long, cây cầu lớn nhất bắc qua dòng Sông Hồng, là cây cầu của ý chí người Việt, cây cầu của tình hữu nghị Việt  - Xô được khởi công xây dựng vào ngày 27 tháng 3 năm 1973 và hoàn thành thông xe vào lúc 11 giờ ngày 8 tháng 5 năm 1986. Trong hơn 10 năm ròng, cán bộ, công nhân, chuyên gia đã làm việc không ngừng nghỉ để tạo ra cây “Cầu Thế Kỷ”, niềm tự hào không chỉ của ngành Giao thông mà của cả Thủ đô, của cả đất nước Việt Nam trong những năm tháng gian khó của thời kỳ kinh tế tập trung, bao cấp. Và đội ngũ những người chiến sĩ áo trắng, những cán bộ y tế Thăng Long đã được hình thành song song cùng với những người thợ cầu Thăng Long ngày ấy. Hai phòng khám đa khoa Bắc Thăng Long và Nam Thăng Long được thành lập có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho các chuyên gia, cán bộ, công nhân tham gia xây dựng Cầu Thăng Long.

               Ngày 08 tháng 5 năm 1985, Cầu Thăng Long chính thức thông xe, mạng lưới y tế Thăng Long tiếp tục phát triển, đáp ứng nhu cầu mới. Viện Điều dưỡng Thăng Long được thành lập trên cơ sở vật chất và nhân lực của phòng khám đa khoa phía Nam Cầu Thăng Long. Phòng Nhân chính (tiền thân của phòng Tổ chức hành chính) thuộc Viện Điều dưỡng Thăng Long được thành lập kể từ đây.

               Tên gọi “Phòng Nhân chính” tồn tại suốt từ thời kỳ Viện Điều dưỡng Thăng Long (từ 1985 – 1991), Viện Điều dưỡng và Khám bệnh Thăng Long (1991 – 1995), Trung tâm Y tế Giao thông Thăng Long (1995 – 2005).

               Bệnh viện Nam Thăng Long được thành lập theo Quyết định số 151/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, trên cơ sở Trung tâm y tế giao thông Thăng Long. Bệnh viện Nam Thăng Long là Bệnh viện đa khoa hạng III, trực thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long, Bộ Giao thông vận tải. Ngày 03/7/2013 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký quyết định số 1883/QĐ-BGTVT xếp hạng II cho Bệnh viện Nam Thăng Long.

               Ngày 28 tháng 6 năm 2013 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ký Quyết định số 1837/QĐ-BGTVT chuyển giao nguyên trạng Bệnh viện Nam Thăng Long thuộc Tổng công ty xây dựng Thăng Long về trực thuộc Cục Y tế Giao thông vận tải.

               Từ khi Bệnh viện Nam Thăng Long thành lập (ngày 16/01/2006), phòng Tổ chức hành chính ra đời trên cơ sở phòng Nhân chính của Trung tâm y tế Giao thông Thăng Long. Đến nay, phòng Tổ chức hành chính luôn tự hào là phòng chức năng quan trọng, cánh tay đắc lực của Ban lãnh đạo Bệnh viện Nam Thăng Long trong công tác tham mưu, giúp việc về công tác tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, góp phần đưa Bệnh viện Nam Thăng Long ngày càng phát triển.

4. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức:

               Theo Quy chế bệnh viện năm 1997 của Bộ Y tế, Phòng tổ chức hành chính là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện và toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

4.1. Về công tác tổ chức cán bộ:

               - Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

               - Tổ chức thực hiện công tác cán bộ quản lý hồ sơ lí lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

               - Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

               - Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

               - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

               - Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hoá, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiện và thái độ phục vụ.

               - Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết các vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

               - Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc  xem xét, giải quyết.

4.2. Về công tác Hành chính quản trị:

               - Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác quản trị - hành chính của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

               - Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

               - Tổ chức tốt công tác quản lí có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

               - Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

               - Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

               - Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết  bị thông dụng của bệnh viện.

               - Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

               - Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

               - Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

               - Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

               - Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

               - Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

               - Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

               - Định kỳ báo cáo giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

4.3. Cơ cấu tổ chức:

4.3.1. Các bộ phận:

               - Quản lý  nhân lực                + Lao động tiền lương

                                                              + Quản lý hồ sơ nhân lực.

                                                 + Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách.

                                                               + Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

               - Đào tạo cán bộ                     + Quy hoạch cán bộ

                                                               + Kế hoạch đào tạo.

               - Bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ trật tự trị an

               - Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ.

               - Cung ứng vật tư thông dụng.

               - Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa, cây cảnh.

               - Điện, nước sạch, nước thải, lò hơi chất đốt.

4.3.2. Lãnh đạo:

               - 01 Trưởng phòng.

               - Từ 1 – 2 Phó trưởng phòng.

5. Lãnh đạo phòng Tổ chức hành chính hiện nay

5.1. Trưởng phòng:

Thạc sĩ kinh tế, Cử nhân Luật Vũ Đức Thắng

Phó Phòng: 

5.2. Tình hình nhân lực hiện nay:

               Phòng Tổ chức hành chính hiện có 12 CBNV, trong đó có 07 CBNV trong biên chế và 05 nhân viên theo Hợp đồng 68, trong đó:

               - Về trình độ:

               + Thạc sĩ: 03 người

               + Trung học, tương đương: 04 người

               + Lao động khác: 05 người

               - Chức danh nghề (theo Đề án vị trí việc làm):

                            + Chuyên viên chính (mã ngạch: 01.002): 01 người

                            + Chuyên viên (mã ngạch: 01.003): 02 người

                            + Cán sự: 01 người

                            + Lái xe: 03 người

                            + Bảo vệ: 05 người

6. Thành tích nổi bật

6.1. Trong công tác Tổ chức cán bộ

               Phòng Tổ chức hành chính có vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho Lãnh đạo Bệnh viện trong nhiều lĩnh vực, vụ thể:

               - Tham mưu trong công tác tổ chức bộ máy của đơn vị: Tham mưu lãnh đạo sớm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thu dung nhân lực, hoàn thiện các khoa phòng theo chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện đa khoa Hạng III (từ tháng 01/2006 – 06/2013) và Bệnh viện đa khoa Hạng II (từ tháng 7/2013 đến nay). Hiện nay Bệnh viện Nam Thăng Long hoạt động với 21 khoa, phòng, ban và gần 250 cán bộ nhân viên. Tổ chức Đảng với hơn 54 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc; Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả, tích cực.

               Ngoài ra, phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc xây dựng và triển khai Phòng khám đa khoa cơ sở 2 tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội (hoạt động từ tháng 12/2008); Đề án vị trí việc làm, Quy chế Nội bộ …. Giúp cho hoạt động của Bệnh viện được nhịp nhàng, hiệu quả.

               - Tham mưu trong công tác tổ chức cán bộ: Về công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức: Trong những năm gần đây, Phòng đã tham mưu tổ chức các đợt tuyển dụng viên chức để bổ sung số người làm việc. Các đợt tuyển dụng đều thực hiện đảm bảo đúng các quy trình thủ tục của Luật viên chức và các văn bản liên quan, không để xảy ra sai sót, khiếu kiện.

               Việc bố trí, sắp xếp cán bộ, viên chức, người lao động hợp lý, phù hợp với vị trí công tác và năng lực chuyên môn đã góp phần phát huy khả năng của mỗi cán bộ, nhân viên.

               - Về công tác thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đến đời sống của cán bộ, viên chức: Với chức năng chính của Bệnh viện đa khoa Hạng II là khám, chữa bệnh đa khoa, phòng đã tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Bệnh viện thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động: thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách giúp họ yên tâm công tác.

               - Thành tích trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn: Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức là một nhiệm vụ quan trọng, không những góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện, mặc dù điều kiện nhân lực còn mỏng nhưng trong những năm qua, phòng Tổ chức hành chính đã tham mưu đề xuất cử nhiều lượt người đi học chuyên khoa II, chuyên khoa I, Thạc sĩ, Cao cấp – trung cấp lý luận chính trị .v.v.

               - Thành tích trong công tác thi đua khen thưởng: Hàng năm, phòng luôn hoàn thành kịp hồ sơ bình xét thi đua khen thưởng, hồ sơ đề nghị thi đua khen thưởng cấp trên, hồ sơ khen thưởng đột xuất … đảm bảo đầy đủ, khách quan, không để xảy ra sai sót, đã kịp thời động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác.

               - Thành tích trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ: Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Nam Thăng Long là một tập thể đoàn kết, không có hiện tượng bè phái, đơn thư khiếu kiện, khiếu kiện vượt cấp. Đồ sống vật chất, tinh thần của cán bộ nhân viên luôn ổn định, yên tâm công tác.

6.2. Trong công tác hành chính quản trị

               Mặc dù đơn vị còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hoạt động tự đảm bảo cả chi thường xuyên và chi đầu tư nhưng trong những năm qua, phòng Tổ chức hành chính luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác hành chính quản trị, đó là:

               - Đảm bảo phục vụ kịp thời các yêu cầu sửa chữa về điện nước, nhà cửa. Quản lý, mua sắm hàng hóa chất lượng, giá cả phù hợp, tổ chức đấu thầu, chọn thầu theo đúng quy định.

               - Cung cấp kịp thời trang phục bảo hộ lao động, văn phòng phẩm cho CBVC bệnh viện. Đảm bảo mọi giấy tờ in cho các viện, khoa, phòng phục vụ công tác chuyên môn.

               - Quản lý tốt tài sàn trang thiết bị vật tư thông dụng.

               - Giám sát việc duy tu, sửa chữa nhà cửa.

               - Tiếp nhận và chuyển nhiều công văn giấy tờ kịp thời, chính xác.

7. Về phương hướng phát triển

               Phát huy những truyền thống tốt đẹp đã đạt được trong nhiều năm qua; căn cứ chức năng nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính trong Bệnh viện đa khoa hạng II, phòng Tổ chức hành chính tiếp tục tham mưu cho Ban Giám đốc, cấp ủy Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.

7.1. Về công tác tổ chức cán bộ:

               - Tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ bệnh viện nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó tập trung việc ổn định tổ chức, hoạt động sau khi Bệnh viện được chuyển giao về địa phương theo Nghị quyết Trung Ương và chính sách của Nhà nước;

               - Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhân lực các khoa phòng theo Điều lệ hoạt động của Bệnh viện đã được Cục Y tế Giao thông vận tải phê duyệt theo Quyết định số 273/QĐ-CYT ngày 10 tháng 9 năm 2019;

               - Bám sát Đề án vị trí việc làm, bổ sung nhân lực cần thiết đối với kế hoạch 250 giường bệnh được giao năm 2020; nghiên cứu xây dựng cơ chế trả lương theo vị trí công việc (dự kiế thực hiện từ 2022).

               - Thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ kế cận, lâu dài.

7.2. Về công tác hành chính quản trị:

               - Tiếp tục tham mưu cho Ban Giám đốc và thực hiện công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng về cải tạo, sửa chữa tại 2 cơ sở;

               - Cung cấp ổn định, kịp thời điện, nước, ấn chỉ, văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện.

Phòng Tổ chức Hành chính

 

Tìm kiếm
Giờ làm việc
- Trực cấp cứu 24/24h tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật kể cả ngày lễ tết.
- Khám chữa bệnh các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ 6
Mùa hè:
+ Sáng: 7h30’-12h00’
+ Chiều: 13h30’-17h00’
Mùa Đông:
+ Sáng: 7h30’-12h00’
+ Chiều: 13h00’-16h30’

Xem chi tiết khám ngoài giờ

Đang online: 3
Truy cập hôm nay: 19
Tổng số truy cập: 177233
Tắt [X]