Cấp cứu: 024 3838 6009 - Hotline: 0886568115 - Địa chỉ: 38, Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội


[rev_slider home1slider]

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

2020-05-15

1. Tên đơn vị : Phòng Tài chính Kế toán

2. Điện thoại: 0243.838.6009

3. Địa điểm làm việc : Phòng 405 – nhà B

4. Lãnh đạo phòng :

CNKT Đỗ Thị Hảo - Trưởng phòng

CNKT Phạm Thị Thu Hương - Phó trưởng phòng

4.1. Cơ cấu tổ chức

               Sơ lược quá trình phát triển: Bộ phận Tài chính trước đây nằm trong Phòng Nhân Chính thuộc Bệnh viện. Đến năm 2005 chính thức tách ra và thành lập Phòng Tài Chính Kế toán. Từ đó đến nay tập thể phòng TCKT đóng  góp một phần công sức của mình  cùng với sự phát triển của Bệnh viện để tạo nên một thương hiệu Bệnh viện Nam Thăng Long.

               Tình hình nhân lực hiện nay: Phòng có 14 cán bộ trong đó có 11 trình độ ĐH, 1 cao đẳng, 2 trung cấp.

4.2. Hoạt động chuyên môn của phòng TCKT

4.2.1.Chức năng:

               - Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc quản lý các lĩnh vực về công tác tài chính.

               - Kiểm soát các chi phí hoạt động của bệnh viện, quản lý vốn tài sản của bệnh viện.

               - Tổ chức công tác kế toán trong toàn bệnh viên, thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế

               - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động Tài chính Kế toán của Bệnh viện

4.2.2. Nhiệm vụ:

               - Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện lập dự toán Ngân sách, kế hoạch thu chi tài chính hàng năm của bệnh viện và thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

               - Hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh,chữa bệnh , quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định

               - Tham mưu trong việc tạo nguồn vốn, quản lý, phân bổ, điều chuyển vốn và hoàn trả vốn vay, lãi vay trong toàn bệnh viện.

               - Trực tiếp thực hiện các chế độ, chính sách tài chính, lập các báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.

               - Phản ánh trung thực kết quả hoạt động của bệnh viện, hạch toán lỗ lãi giúp Giám đốc nắm chắc nguồn vốn, lợi nhuận.

               - Phân tích tình hình tài chính, cân đối nguồn vốn , công nợ và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc.

               - Là đầu mối phối hợp với các phòng ban tham mưu trong việc mua sắm, thanh lý, nhượng bán tài sản của Bệnh viện.

               - Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành, Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện

               - Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

               - Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

4.3. Hoạt động khác:

               Phòng tham gia tích cực các phong trào của  đoàn thể phát động các cấp  như văn nghệ quần chúng, thi đá bóng, kéo co...và đã giành những giải thưởng tiêu biểu.

5. Thành tích nổi bật:

               Cùng với sự phát triển của Bệnh viện, Phòng Tài chính kế toán trong những năm quan luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp giám đốc quản lý và điều hành công tác Tài chính trong Bệnh viện. Đặc biệt trong giai đoạn chuyển đổi cơ chế quản lý tài chính Bệnh viện theo nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 và Nghị định 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập, triển khai  thực hiện phù hợp với tỡnh hỡnh thực tế của BV đảm bảo nhiệm vụ về chuyên môn vừa từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức.

               Là Bệnh viện công lập đối tượng phục vụ của Bệnh viện chủ yếu là người bệnh có thẻ BHYT nên việc tổ chức quản lý thu viện phí tại BV chủ yếu là thanh quyết toán viện phí BHYT qua cơ quan BHXH. Để đáp ứng tình hình thực tế, phũng TCKT luôn cập nhật các văn bản hiện hành về BHYT, tổ chức thanh toán viện phí hợp lý, nhanh chúng và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh đúng quy định đồng thời đảm bảo tổng hợp thanh quyết toán kịp thời với cơ quan BHXH.

               Toàn bộ cán bộ viên chức của phòng không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý tài chính của BV, đưa công nghệ thông tin ứng dụng vào công tác tài chính

Các danh hiệu thi đua phòng đạt được các năm qua:

               Bằng khen Danh hiệu  tập thể lao động xuất sắc của Bộ Giao thông vân tải

               Giấy khen của Tổng công ty xây dựng Thăng Long

               Giấy khen của Cục y tế giao thông vận tải

               Giấy khen của  Công đoàn ngành giao thông vận tải

               Giấy khen của công đoàn Cục y tế Giao thông vận tải

               Liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc và lao động giỏi

6. Định hướng phát triển:

               - Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, thực hiện các chức năng của mình một cách khoa học, hợp lý nhất để thưc hiện nhiệm vụ của mình.

               - Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn, khuyến khích học hỏi trau dồi nghiệp vụ, nâng cao tay nghề.

               - Định hướng đào tạo cao học và thạc sỹ

Phòng Tài Chính Kế toán

Tìm kiếm
Giờ làm việc
- Trực cấp cứu 24/24h tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến chủ nhật kể cả ngày lễ tết.
- Khám chữa bệnh các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ 6
Mùa hè:
+ Sáng: 7h30’-12h00’
+ Chiều: 13h30’-17h00’
Mùa Đông:
+ Sáng: 7h30’-12h00’
+ Chiều: 13h00’-16h30’

Xem chi tiết khám ngoài giờ

Đang online: 3
Truy cập hôm nay: 20
Tổng số truy cập: 177234
Tắt [X]